Har för första gången satt ihop bilder och musik. Hoppas att den funkar.

http://www.youtube.com/watch?v=xV_4An1GJ0w